Uğur: Sektörler Yapısal Dönüşümünü Tamamlamalı

Hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisi için tek yumruk olduğunu söyleyen Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur, daha fazla üretim yapmak ve daha fazla ihracat gerçekleştirmek için sektördeki herkesin omuz omuza çalıştıklarını, imalat sanayiden toplam sanayi üretimi içindeki payına, gayri safi yurt içi hasıladan ihracata, ekonomiden sağlanan net döviz girdisinden istihdam ve makro ekonomik büyüklere kadar sektörün milli ekonominin can damalarından biri olduğunu söyledi.

“Sektörler Yapısal Dönüşümünü Tamamlamalı”

Türkiye ekonomisinden yaşanan sorunların avantaja dönüştürülebileceğini söyleyen Uğur, son zamanlarda döviz kurlarında meydana gelen hareketlendirmelerin tekrardan eski haline dönüşmesi için sıkı para politikası uygulanması gerektiği, iç piyasada dövizle ticaretin olmaması gerektiğini, içerideki mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda yalnızca Türk Lirası kullanılması gerektiğini söyledi. Bunların yanı sıra reel sektörün üretim hacminin yükseltilmesi, piyasalara verilecek olan güvenle var olan durumun avantaja dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Uğur, yatırımların eskisine göre daha da hızlandırılması, üretimin yükseltilmesi, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin olumlu bir zemine kavuşturulması, faaliyette bulunan tüm sektörlerin ise yapısal dönüşümünü tamamlaması gerektiğini söyledi.

Ekonomide iç dengelerden meydana gelen bazı problemlerin olabileceğini söyleyen Uğur, fakat kurların ulaştığı noktaların sadece iç dinamiklerle açıklamayacağını, her zamanki gibi bu dönemde de hem hükümetin hem de milletin yanında olup, destek vereceklerini söyledi.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*