Vakıfbank 2018. 1. Yarıyıl Net Karı 2,1 Milyar TL

Vakıfbank’ın 2018 ocak ile haziran dönemlerine ait finansal sonuçları yayımlandı. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile açıklanan sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vakıfbank finansal sonuçlarına göre ikinci çeyrek dönemde bankanın karı 1,07 milyar Türk Lirası seviyesinde gerçekleşti. Bankanın ocak ile haziran dönemleri arasındaki net karı ise 2,1 milyar Türk Lirası oldu. Bankanın konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre bu yılın ilk yarı döneminde elde edilen net kar 2 milyar 125 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Nakdi ve gayrinakdi krediler aracılıyla Vakıfbank’ın Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğinin tutarı ise 270 milyar Türk Lirası oldu.

Özcan: Yaşanan Tüm Olumsuzluklara Rağmen Milli Ekonomiye Destekleri Sürdürüyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özcan ise, küresel ekonomide bir takım hareketlenmeler yaşandığını, zorlu konjoktüre olduğunu, ancak tüm yaşananlara rağmen Vakıfbank’ın milli ekonomiye verdiği desteği devam ettirdiğini, ilk kez bu çeyrek dönemdeki aktif büyüklüğün 300 milyar Türk Lirası seviyesinin üzerine çıktığını ve 306 milyar Türk Lirası olduğunu, nakdi kredilerin 210 milyar Türk Lirası, nakdi kredilerin toplam aktiflerin içindeki payının ise yüzde 69’a tekabül ettiğini, bu oranın sektörün çok üzerinde yer aldığını, sektör ortalamasının ise yüzde 64 olduğunu söyledi. Hem tüm senede hem de söz konusu çeyrek dönemde Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredilerde bankacılık sektörünün ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterildiğini söyleyen Özcan, aynı dönemde sendikasyon, euroband, ipotekli teminatlı menkul kıymet ihracı ve seküritizasyon gibi işlemlerle toplamda 2,5 milyar dolar seviyesinde yurt dışı kaynak sağladıklarını söyledi.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*