Enerji Dağıtım Teknolojisi için Ayrılan Kaynak 2 Milyar Lira

Elektrik dağıtım sektörünün 2016 ile 2020 yılları arasında toplamda ortalama olarak 20 milyar lira tutarında yatırım taahhütleri olduğunu söyleyen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 2016 senesinde söz konusu rakamın 4,3 milyarlık kısmını, geçen sene ise 5,9 milyar liralık kısmını gerçekleştirdiklerini, ilerleyen dönem için ayrılan kaynağın ise 2 milyar lira olduğunu söyledi.

Yatırımların hızlı bir şekilde devam etmesi ile desteklenmesi için dağıtım şebekelerinin akıllı şebeke altyapısının oluşturulması gerektiğini söyleyen Çeçen, toplam yatırımların Araştırma ve Geliştirme yatırımlarının payının 200 milyon lira seviyesine kadar çıktığını, tüm bunların gerçekleşmesi ve sürdürebilir olması için EPDK ile özel sektörün iş birliği için olması gerektiğini söyledi.

Yeni Dönemde Ayrılan Kaynak 2 Milyar Lira

Coğrafi bilgi sistemi, SCADA sistemi, akıllık şebeke ve güvenlik sistemleri yatırımları ile sağlanan hizmetlerin hızının, güvenliliğinin ve verimliliğinin müşteri memnuniyetinde üst noktalara kadar ulaştırmanın asıl hedef olduğunu söyleyen Çeçen, enerji sektörü olarak ilk hedeflerinin Türkiye’de bulunan 30’dan fazla şebeke altyapısını yenilemek olduğunu,  bu kapsamda da geçen sene toplamda 5,9 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını, söz konusu rakamın 4,7 milyar liralık kısmının doğrudan şebeke yatırımı olduğunu söyledi. Özelleştirme sonrasında her sene dağıtım sektörü en çok yeni yatırım yapılan sektörler arasında bulunduğunu söyleyen Çeçen,  2016 ile 2020 yılları arasında 3. Tarife Dönemi kapsamında yaklaşık olarak 20 milyar lira tutarında yatırım taahhütlerinin bulunduğunu, yeni dönemde teknoloji yatırımlarına ayrılan kaynağın ise 2 milyar lira tutarında olduğunu söyledi.

Enerji sektörü olarak beklentilerinin 2020 senesine kadar tüm şebekeleri yenilemek olduğunu söyleyen Çeçen, sonrasında ise bu şebekeleri hızlı bir şekilde akıllı şebekelere dönüştürmek istediklerini belirtti.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*