Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yeni Dönemde Öncelikler Belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yeni süreçteki çalışmaları ile öncelikleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok daha verimli ve hızlı bir hizmet sürecinin hedeflendiğini, yani devlet sistemine yeni bir elbise dikilmiş olacağını söyledi.

Sürecin sona ermesiyle birlikte ilerleyen dönemin çok daha net görüleceğini söyleyen Dönmez, Bakanlık bünyesinde birtakım değişikliklere gidildiğini, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün birleştiğini, yenilebilir enerji ve enerji verimliliği gibi konuların enerji politikaları ve arz güvenliğiyle uyumlu olduğunu söyledi. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün de birleştiğini söyleyen Dönmez, bunun Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yani MAGEP olduğunu, bu kapsamda da yer altı kaynaklarının orta vadeli süreçte yatırımcılarına çok daha uyumlu olan bir sistem olmasını planladıklarını söyledi.

Dönmez: Türkiye’de Enerji Sektöründe Arz Güvenliği Problemi Bulunmuyor

Yeni dönemdeki önceliklerin belirlendiğini söyleyen Dönmez, bunların başında finansal sürdürebilirlik, politik sürdürebilirlik ve katılımcılık olduğunu ancak ilerleyen süreçlerde bunların artırılabileceğini, önemli olanın yatırım sürdürebilirliğinin olması olduğunu, ülkemize güvenen ve yatırım yapan tüm yerli, yabancı yatırımcıların önemli olduğunu, şuanda ülkemizde enerji sektöründe arz güvenliği problemlerinin yaşanmamasının tek nedeninin yatırımcılar olduğunu söyledi.

“Kurumsal Yapılanmalar Olgunlaşacak”

Yatırım ile yatırımcıların sürdürebilirliklerinin çok önemli olduğunu söyleyen Dönmez, piyasaya olan güvenin temel taşının da sürdürebilirlik olduğunu, Milli Enerji ve Maden Politikasının devam edeceğini, yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından yerliliğin, teknolojiden nükleere kadar her şeyin önemli olacağını, kurumsal yapılanmaların olgunlaşacağını söyledi.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*