34 Yıllık Düzen Değişiyor: KDV İstisnaları Devreye Girecek!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 100 milyon Türk Lirası’na tekabül eden vergiden vazgeçerek önemli bir desteğe imza atıldığını ifade etti.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandığını açıkladı. Tasarı ile alakalı Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan sunumda, 2017 yılının Şubat ayından bu yana Türkiye ekonomisinin geneline yaygın bir büyüme performansının elde edildiği, hazırlanan tasarının da, elde edilen performansın daha verimli hale getirilmesi için hazırlandığını ifade etti.

2018 yılının ilk çeyreğinin içerisinde açıklanan performans rakamlarının, Türkiye ekonomisinin büyüme alışkanlığını yeni yıla da taşıdığını çok net bir şekilde gösterdiğini ifade eden Ağbal, Türkiye’nin Avrupa pazarında elde ettiği yüksek büyüme performansı, yükselen istihdam, reel ücretler gibi etkiler sebebiyle ihracat alanının da büyüme konusunda elverişli olduğunu ifade etti.

Hazırlanan tasarıda, yeni makine ve teçhizat alımlarında 2018 ve 2019 yılları içerisinde KDV istisnası olduğuna değinen Maliye Bakanı Ağbal, özellikle kapasite kullanım oranları açısından bazı sektörlere sınırlama getirilmesinin, ihracat alanında performansı yükselttiğini ve yatırım iştahı açısından makine ve teçhizat alımlarının da yükselmesi yönünde önemli bir kaldıraç görevi göreceğini belirtti.

Yerli makine ve teçhizat üreticilerinin ise, yapacakları teslimatlarda ortaya çıkan KDV için iadeleri, teminata bağlamaları halinde 5 iş günü ila 3 aylık bir süre zarfında temin edeceklerini ifade eden Bakan Ağbal, aynı zamanda yeni kurulup, yurt dışından döviz cinsinde sermayeyi ülkeye getiren, getirmiş olduğu sermayeyi de teşvik belgesi olan bir yatırımda kullanması halinde, belirli şartlar dahilinde KDV istisnasından faydalanabileceğini belirtti.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*