Ekmek Tarifesinde Bakanlık Görüşü Alınacak!

Ekmek fiyatlarının üst sınırının belirlenmesi kapsamında düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme kapsamında ekmeğe ilişkin tarife belirlenmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sürece dahil edilecek.

Resmen Açıklandı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, fiyat tarifeleri ile ilgili yönetmelik kapsamındaki değişiklik resmi olarak açıklandı ve yürürlüğe girdi.

15 Gün İçinde Heyet Değerlendirmesi Alınacak!

Düzenleme kapsamında, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde ekmek ile ilgili tarifenin belirlenme aşamasında söz konusu oda yönetim kurulu, 15 gün içerisinde İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile birlikte esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak. Değerlendirme sonrasında ise ilk toplantı sonrasında görüşler onaya iletilecek.

İlk Toplantı Sonrasında Oda Meclisine Onay Sunulacak

Heyetin değerlendirmesinin takibinde ilgili meslek komitesinin de görüşleri baza alınarak yönetim kurulu tarafından oluşturulan ekmek tarifesi kapsamındaki teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşüne başvuru yapılmasından sonra yapılacak olan ilk toplantıda onaya sunulacak. Söz konusu onay ile oda meclisi tarafına iletilecek.

Diğer bir yandan ise, konu ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun, Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği kapsamındaki değişiklik de benzer şekilde Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdiği açıklandı.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*