Katılım Sigortacılığında Yeni Dönem 20 Kasımda Start Alacak!

Faiz hassasiyeti bulunan vatandaşlar için ortak risk paylaşımını temeline alan, alternatif bir model olarak sunulan katılım sigortacılığı için 20 Aralık’ta yepyeni bir dönemin kapıları aralanacak.

Katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösterecek olan şirketlerin her biti, katılımcıların birikimleri için faiz içermeyen finansal araçlar ile değerlendirme avantajına gidecek. Vekalet, emek-sermaye ortaklığı çerçevesi ile birlikte oluşturulacak hibrit model sayesinde veya danışma komitesi tarafından onaylanacak farklı bir model ile faaliyet gösterebilecek olan sigorta şirketleri, katılım sigortacılığının sahip olduğu pazar payının yükselmesi için çaba sarfedecekler.

Katılımcılar ile sigorta şirketleri arasında mudarebe modeli ile paylaşım oranının ya da vekalet modeli ile vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi zorunlu bir şart olarak tutulurken, şirketlerin katılımcılar lehinde yaptıkları değişiklikler haricinde, ilgili yıl için önceden belirlenmiş olan ücretlerin ve oranların değiştirilemeyecek olduklarını belirtiliyor.

Sigorta şirketleri, sahip oldukları risk fonu için hem yasal, hem de idari yükümlülükleri yerine getirme aşamalarında yetersiz kalmaları halinde ve alınan reasürans veya katılım reasüransı korumnması halinde yetersiz kalınması halinde de yaşanan açık, likidite imkânları eşliğinde kapatılacak. Bu bakımdan sigorta şirketleri, katılımcılar tarafından sunulan katkılardan oluşturulacak risk fonları ile, sermayedarların ve üyelerin sahip oldukları fonları ayrı ayrı yönetmek durumunda olacaklar. Şirketler, katılımcılar tarafından birikim elde etme amacı ile yapılacak katkı primi ödemeleri ve bu primlerin katılım finans ilkelerine uygun olan yatırım araçlarından elde edilen getirilerin takip edildği bir “katılımcı yatırım fonu” yönetecekler.

Bahsi geçen katılım sigortacılığı için yeniliklerin her biri 20 Aralık 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, bu alanda adeta yeni bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*