Türk Ekonomisi Kamu Finansmanı Sayesinde Ayakta!

Mood’ys Türkiye’nin ekonomik görünümü ve 2018 yılı beklentilerine dair önemli bir rapor yayınladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s, hazırladığı raporda Türkiye’deki kamu finansmanının önemine dikkat çekti.

Moody’s yıllık olarak Türk ekonomisinin durumu ve geleceği hakkında önemli analizlerin yer aldığı bir rapor yayınladı. Yayınlanan yıllık analiz raporunda Türkiye’deki mevcut ekonomisinin gidişatının olumlu yönünde olduğu, rekabetleşme ortamlarının yaratılması ve iyileşmesi halinde bu durumun Türkiye’nin kredi notuna da olumlu yönde yansıyacağı belirtildi. Moody’s, Türkiye’nin kredi görünümünün 2016 yılı sonrasında dirençli ekonomisi ve artan kamu finansmanları etkisi ile yükselişe geçtiği, hem bölgesel dış politika hassasiyeti, hem de siyasi risklere rağmen olumlu bir ivme kazandığını vurguladı.

Yıllık değerlendirmelere yer verilen raporda, Türkiye’nin kamu borcunun gayri safi yurt için hasılaya olan oranının 2018 yılı itibariyle yüzde 30’un altında kalacağı tahmin edilirken, faiz oranlarının küresel düzeydeki yükselişine de dikkat çekilerek, Türkiye’nin mali sonuçları olumsuz olmaması için önlem alması gerektiği bilgisine yer verildi.

Kamu finansmanının kötüye gitmeye başlaması, büyümenin yavaşlaması ve kurumsal gücün sahip olduğu yetkiyi kaybederek zayıflamaya başlaması halinde Türkiye’nin kredi notunun olumsuz bir şekilde etkileneceğini vurgulayan Moody’s, Türkiye’nin kamu finansmanında yaşanan ağırlaşmaya rağmen 2016-2017 dönemini olumlu bir şekilde tamamladığını, yönetilebilir bir kamu borcu dengesine sahip olmasının da kredi notu için oldukça olumlu bir temel hazırlığı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yıllık analiz raporunda Türkiye’de hem kurumsal ortamın, hem de kurumsal ortamdaki rekabetçiliğin gelişmesi ile birlikte Türkiye’nin bu alanda yaşadığı hassasiyetlerin en aza indirgeneceğini, bu indirgenmenin de Türkiye’nin kredi notu için yukarı yönlü bir ortam hazırlayacağı bilgisine yer verildi.

Yorumunuzu Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*